Avtryck

Avtryck

Adress:

RICAB
Rail & Infrastructure Consulting AB
Box 62, 68222 Filipstad

Industrivägen 17

68232 Filipstad

Sverige

Representerad av: Bjarne Danielsen

Org. Nr.: 559031-5916

Telefon: +46 72 700 06 96

Mejladress: info@ricab.se
Webbsida: www.ricab.se


Bildrättigheter:

Design & Koncept: M. Sommerschuh, Bjarne Danielsen, One.com

Bilder: M. Sommerschuh, Bjarne Danielsen, Pixabay


Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS):
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress hittar du ovan i förlaget.
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i något tvistlösningsförfarande
delta i konsumentskiljenämnden.


Ansvarsfriskrivning:

Ansvar för innehåll

Innehållet på våra sidor skapades med största omsorg. Vi kan dock inte garantera det avseende riktighet, fullständighet och uppdatering. Som tjänsteleverantör ansvarar vi enligt § 7 avsnitt 1 TMG för eget innehåll på dessa sidor enligt den allmänna lagstiftningen. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad främmande information eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller spärra användningen av information enligt den allmänna lagstiftningen förblir opåverkade av detta. Ansvar avseende detta är dock endast möjligt från den tidpunkt då vetskap om en viss lagöverträdelse erhållits. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort innehållet.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser för tredje part, på vilkas innehåll vi inte har något inflytande. Därför kan vi inte heller ta något ansvar för detta främmande innehåll. Leverantören eller operatören av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid länkningstidpunkten för eventuella rättsliga överträdelser. Olagligt innehåll var inte uppenbart vid länkningstidpunkten. En permanent innehållskontroll av de länkade sidorna är orimligt utan konkreta bevis för ett brott. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Det av sidans operatör framtagna innehållet och verken på dessa sidor är föremål för den tyska lagen om upphovsrätt. Reproduktion, modifiering, distribution och varje form av utnyttjande utanför gränserna för upphovsrätten kräver skriftligt medgivande från respektive upphovsman eller skapare. Nedladdning och kopiering av denna sida är endast tillåtet för privat, icke-kommersiellt bruk. I den utsträckning innehållet inte skapats av operatören, gäller upphovsrätten för tredje part. I synnerhet kommer innehåll från tredje part att markeras som sådant. Skulle du trots detta bli medveten om ett upphovsrättsintrång, ber vi dig om en motsvarande anmälan. Efter anmälan av sådana lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådant innehåll.


Källor:Ansvarsfriskrivningfrån eRecht24, Facebooks förklaring av uppgiftsskydd,Förklaring av uppgiftsskydd för Google Analytics,Förklaring av uppgiftsskydd för Google Adsense,